Kwartalnik

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej

Kwartalnik Medycyna Manualna jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Każdego roku są wydawane 4 egzepmlarze. Od 2019 roku Kwartalnik jest dostępny w wersji PDF, wyłącznie na naszej stronie. Egzemplarz papierowy można zamówić w naszym sklepie partnerskim. Cena to koszt druku i wysyłki.

Kwartalnik powstał dzięki Panu dr  Andrzejowi Permodzie, który jest jego redaktorem naczelnym. Czasopismo jest wydawane przez firmę Biomed w Głogowie.

Artykuły zamieszczane w kwartalniku dotyczą prac naukowych, przeprowadzonych przez członków PTMM i dotyczą przeważnie tematyki Terapii Manualnej.

Kwartalnik 2014

Kwartalnik 2013