utworzone przez | maj 24, 2020 | Wpisy Zarządu | 0 komentarzy

Cykl zebrań zarządu PTMM on-line ZZ 1/2020

Zarząd zebrał się dnia 15.05.2020 w celu przegłosowania wymaganych uchwał. Zebranie odbyło się w formie wideokonferencji.

Zarząd zdecydował między innymi o terminie konferencji naukowo-warsztatowej, która została przeniesiona na 12-14 marca 2021 w związku z COVID-19. Postanowiono o zniesieniu opłaty wpisowej i składki członkowskiej za rok 2020. W sumie zarząd zagłosował za 5 uchwałami, których treść dostępna jest po zalogowaniu do PTMM w formie skróconej informacji oraz PDF.

 

Pełne sprawozdanie z zebrań zarządu jest dostępne w formie PDF:
  • PROTOKÓŁ BĘDZIE DOSTĘPNY WKRÓTCE, PO ZATWIERDZENIU PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU.