Zebranie zarządu PTMM 1/2020

Cykl zebrań zarządu PTMM on-line ZZ 1/2020 Zarząd zebrał się dnia 15.05.2020 w celu przegłosowania wymaganych uchwał. Zebranie odbyło się w formie wideokonferencji. Zarząd zdecydował między innymi o terminie konferencji naukowo-warsztatowej, która została przeniesiona...
Zniesienie opłat

Zniesienie opłat

Zniesienie wpisowego i składki w 2020 roku. W związku z panującą sytuacją w kraju oraz zmianami w Polskim Towarzystwie Medycyny Manualnej, zarząd podjął uchwały o zniesieniu obowiązkowej opłaty wpisowej i składki rocznej w roku 2020. Zarząd PTMM, podczas ostatniego...

Nadzwyczajne zebranie członków PTMM 30.08.2020

Nadzwyczajne zebranie członków PTMM 12-14 marca odbędzie się cykliczna konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Co 4 lata podczas konferencji organizowane jest walne zgromadzenie członków towarzystwa. Ostatnie odbyło się w 2018 roku. Od tego czasu...